VERENIGING

DOEL VAN DE VERENIGING
Pluimvee-Vereniging ‘Heerlen en Omstreken’ heeft als hoofddoel het stimuleren van het als liefhebberij houden van (dwerg-)hoenders. Voor ons is het houden van pluimvee een zinvolle vrijetijdsbesteding. Op dit gebied behartigen wij dan ook al ruim 50 jaar de belangen van onze leden. Het behoud en de verdere ontwikkeling van ‘Heerlen en Omstreken’, als toonaangevende vereniging van pluimveeliefhebbers, is voor de realisatie van ons hoofddoel van wezenlijk belang.

De vereniging bereikt haar doel door:
• het bevorderen van de samenwerking tussen de liefhebbers van (dwerg-)hoenders.
• het houden van ledenvergaderingen.
• het verschaffen van inlichtingen aan de leden van de vereniging.
• het organiseren van thema-avonden.
• het behulpzaam zijn bij de aanschaf van (dwerg-)hoenders en benodigdheden.
• het organiseren van tentoonstellingen en keuringen, waar mogelijk in samenwerking met andere verenigingen die het houden van (dwerg-)hoendersals doel hebben.

BESTUUR
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit zes leden. Hieronder de leden en hun specifieke bestuursfunctie:

Dhr. PA Bakker – voorzitter
Dhr. HML Wierts – secretaris en penningmeester
vacant – 2e voorzitter
Dhr. EJ Kamphuis – 2e secretaris en penningmeester
Dhr. S Nowacki – commissaris
Dhr. P Nowacki – commissaris
Dhr. H Woering – lid van verdienste

50 JAAR PLUIMVEEVERENIGING – 1962 – 2012
Pluimvee-Vereniging “Heerlen en Omstreken”is, door een afsplitsing van een klein groepje pluimveefokkers uit de vroegere vereniging D.V.S., op 1 augustus 1962 opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering waren aanwezig de heren Terstal, Knieper, Thonen en Arts. Besloten werd om een vereniging op te richten die alleen de belangen van pluimveefokkers behartigt. Als voorzitter werd de heer Knieperen als secretaris de heer Arts benoemd.
De eerste club show werd ondergebracht bij de vereniging Victoria te Margraten. De tweede club show bij de Limburgse Sierduivenfokkers Club. Twee jaar later, op 6,7 en 8 oktober 1964, organiseerde de vereniging haar eerste show onder eigen beheer. Tijdens deze tentoonstelling werden 241 dieren ingezonden.Ook heeft men tal van jaren deel genomen aan verschillende van fairs zoals de lentebeurs in de Geulhal te Valkenburg, de park picknick fair van Amstenrade en de herfstfair in Terwinselen.
Theo Arts is in een adem met de naam van onze vereniging verbonden. Theo was jarenlang het brein en drijvende kracht achter onze vereniging. Mede dankzij Theo heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een toonaangevende pluimveevereniging. In de gloriejaren telde ‘Heerlen en Omstreken’ dan ook ruim 80 leden. Op 16 oktober 2000 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van het boegbeeld van onze vereniging. Wij verloren een markant man die bekend was in heel Limburg.

foto1
* 25 april 1930 – † 16 oktober 2000

Na tal van vestigingsplaatsen, in o.a. Heerlen-stad, Heerlerbaan, ’t Eikske en Terwinselen, heeft de vereniging op dit moment Heerlerheide als haar standplaats. Jaarlijks wordt hier een fokkersdag annex jongdieren bespreking georganiseerd. Ook nemen we jaarlijks deel aan de propagandashow te Houthalen (België) en worden er uitstapjes naar andere pluimveeshows georganiseerd. Kijk op Activiteiten voor het actuele overzicht van de geplande activiteiten.